Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 04.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Postverket har bebudet endring av poststeders navn. For eksempel skal 1790 Tistedal slettes og i stedet skal det nå bli 1790 Halden, enda kontoret fortsatt ligger i Tistedal. Så lenge postnummer påføres, har ikke endringen noen praktisk betydning. Bevaring av stedsnavn er kulturvern.

Vil statsråden bidra til at også Postverket respekterer den lokale navnekultur slik at det fortsatt blir Tistedal som det har vært i 110 år?"


Les hele debatten