Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Departementet har på tvers av tilrådningen fra Vegdirektoratet og andre bestemt at veitraseen Tømmerelv-Fossberg på E6 i Balsfjord skal følge nedre trase. I 1988 gikk et stort leirras i området, og befolkningen er redd veibyggingen skal utløse nye ras, og krever øvre trase valgt.

Vil statsråden vurdere saken på nytt, eventuelt hva skal til for at avgjørelsen blir omgjort etter befolkningens ønske?"


Les hele debatten