Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 16.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Samferdselsdepartementet har til nå brukt ett år på å ta avgjørelse i spørsmålet om hvem som skal få konsesjon for et privat mobiltelefonnett. Firmaene i Trondheim og Bergen, som har søkt konsesjon, er selvfølgelig avhengige av en snarlig avgjørelse.

Hva er bakgrunnen for denne sendrektige behandling fra departementets side, og vil samferdselsministeren snarest fatte en avgjørelse i saken?"


Les hele debatten