Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Med Liertunnelen i 1973 vart togstrekningen Drammen-Oslo korta ned frå 53 til 41 km. Prosjektet burde etter 18 år vera nedbetalt. Framleis må dei reisande betala for den lengste distansen, dvs. lokalt opp til kr 1 320 pr. år i personleg meirkostnad.

Finn statsråden denne takstpolitikken rimeleg, og korleis samsvarer dette opplegget med miljømål og ønskjet om å styrke kollektivtransporten?"


Les hele debatten