Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til sosialministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Det er fra flere hold blitt reist tvil om forholdet mellom Riks- trygdeverkets tall og Sosialdepartementets tall angående fiskernes sosiale ordninger og inndekningen av utgiftene til disse. Tall for 1987 viser klare misforhold mellom Rikstrygdeverkets regnskapstall og Sosialdepartementets tall.

Hva er årsaken til dette misforholdet?"


Les hele debatten