Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til finansministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Bilen er i vårt land ein viktig produksjonsfaktor og eit middel til å halde oppe spreidd busetjing og eit stort tal arbeidsplassar. Den stadig eldre bilparken fører til dårlegare trafikktryggleik og unødig høge drivstoffmengder.

Kva vil statsråden gjera for å stimulere bilsalet og arbeide fram eit meir positivt syn på bilbruk?"


Les hele debatten