Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til bistandsministeren

Datert: 09.10.1991
Fremsatt av: Gunnar Skaug (A)
Besvart: 23.10.1991 av bistandsminister Grete Faremo

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Arbeiderbladet har i flere artikler rettet søkelyset mot representan- ter for norsk fiskerinæring, Christiania Marine samt Fiskarstrand og Eldøy, som er i ferd med å kjøpe opp namibiske fiskeriressurser.

Hvordan ser bistandsministeren på at norske selskaper overtar sør- afrikanske selskapers rolle i frie Namibia?" (Tatt opp av Gunnar Skaug)


Les hele debatten