Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til bistandsministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 23.10.1991 av bistandsminister Grete Faremo

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Stortingets flertall har årlig vedtatt bevilgninger til u-hjelp. For eksempel har Frankrike mer leveranser av franske produkter enn hva man gir i u-hjelp. For Norges vedkommende ligger man ifølge beregninger langt under 20 øre i leveranser av hver krone som gis.

Hva har statsråden gjort, og hva vil hun gjøre for at norske u-hjelps- midler også skal komme norsk leverandørindustri til gode?"


Les hele debatten