Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 17.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Dei store beløpa som årleg går til arbeid for trygd og til arbeids- marknadstiltak er indirekte med og riv grunnlaget bort for mange små- bedrifter i kommunane.

Vil departementet føreta ein grundig gjennomgang av dette problem- området med sikte på å hindre at det veks fram ein ny arbeidsmarknad med støtte av staten, som konkurrerer ut den ordinære arbeidsmarknaden?"


Les hele debatten