Spørretimespørsmål fra Hallvard Bakke (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 25.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Hallvard Bakke (A)

Spørsmål

Hallvard Bakke (A): "De fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger får et langt mindre antall tiltaksplasser enn deres andel av antall arbeidsledige skulle tilsi.

Vil departementet sørge for at dette blir rettet opp?"


Les hele debatten