Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 25.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "I distiktet til Åsane lensmannskontor i Bergen har det vært en meget sterk befolkningsutvikling, og nye arbeidsoppgaver er lagt til uten en til- svarende styrking av bemanningen. Dette sammen med reduserte overtidsmidler gjør at de har problemer med ungdomsgjenger som terroriserer omgivelsene, busser ødelegges osv.

Ser statsråden noen mulighet for å styrke kontoret og andre i samme stilling?"


Les hele debatten