Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 25.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Av Nordlys 18. oktober 1991 går det fram at Fiskeridepartementet har unntatt fra offentlighet uttalelser fra blant annet Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeridirektoratet og Statens Fiskarbank til høringsnotatet om strukturpolitikken i fiskeflåten. Det er i dette notatet det foreslås innført en ordning med omsettelige fiskekvoter.

Hvorfor er disse høringsuttalelser unntatt fra offentlighet?" (TRUKKET)


Les hele debatten