Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 24.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge Ingeniør-nytt nr. 37/91, blir det i Sverige fra årsskiftet forbud mot arsen i impregneringsvæske for treverk over bakken i Sverige. Fra 1994 skal kromforbindelser ut. Også i andre nordiske land er det reguleringer på grunn av giftfaren. I Norge giftmerkes væsken, mens impregnert virke ikke kreves merket.

Vil miljøvernministeren ta initiativ til å skjerpe lovverket og informasjonen om trykkimpregneringsvæsker og trykkimpregnert treverk?"


Les hele debatten