Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 23.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Operasjonar på blødarar er kostnadskrevjande. Dette resulterer i lang ventetid og stans i den operative behandlinga i periodar. I ventetida må pasientane bruke faktorkonsentrat som vert betalt av Rikstrygdeverket.

Kva kan gjerast for at pengane eller medisinane kan fylgje pasientane, og såleis korte ventetida og minske kostnadene og lidinga?"


Les hele debatten