Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Under forberedelsene til "Operasjon Dagsverk" ved Gimle videregående skole i Kristiansand ble elevene den 22. oktober 1991 tvunget til å betale 20 kroner for å se en film, hvis innhold svært mange fant støtende. 150 elever forlot salen under visningen, og vil få 2 timers fravær.

Hva synes statsråden om en slik fremgangsmåte fra skolens side?"


Les hele debatten