Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til finansministeren

Datert: 24.10.1991
Besvart: 30.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "Pendlere og ligningsmyndighetene er til stadighet i konflikt om vurderingen av bostedsbegrepet. Dette fører også til forskjellsbehandling mellom pendlere.

Hva vil finansministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten