Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 12.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand Gerhardsen har ved fleire høve teke til orde for at tilsette bør gå ned i løn for å berge arbeidsplassar. Dette kjem etter fleire tiltak frå Regjeringa som aukar forskjellane i det norske samfunnet. Strand Gerhardsen sine utsegner kan oppfattast som generell støtte til arbeidsgivarsida før lønsforhandlingane og vil lett råke lågtlønsgrupper.

Er dette i tråd med Regjeringa sin politikk?"


Les hele debatten