Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til kommunalministeren

Datert: 24.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Akershus fylkeskommune har gjennom flere år ligget lavest av alle fylkeskommuner når det gjelder inntekter pr. innbygger fra skatter og statlige rammeoverføringer. Akershus fylke har særlig de siste tre årene hatt en svært lav skatteinntekt som ikke er blitt kompensert ved andre inntekter. Dette har blant annet medført at Akershus fylke ligger under landsgjennom- snittet på forbruk av helsetjenester samtidig som underskuddet øker.

Hva vil statsråden foreta seg for å rette opp dette forholdet?"


Les hele debatten