Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 14.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Statsrådens uttalelser om at ansatte bør gå ned i lønn for å redde arbeidsplasser vil ramme lavtlønnsgruppene hardest, og bidra til å skape større lønnsforskjeller.

Hvordan vil statsråden forhindre at det er de lavtlønte som får ansvaret for å sikre sysselsettingen?"


Les hele debatten