Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til justisministeren

Datert: 14.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av justisminister Kari Gjesteby

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "En ung mor, hvis barn ble unnfanget ved voldtekt, trues nå 4 år etter med fengsel for ikke å ville oppgi navnet til barnefaren.

Finner justisministeren det rimelig at den unge moren og hennes barn nå i ettertid skal påføres yttterligere belastning?"


Les hele debatten