Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 14.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Avtalen mellom staten og bankene om oppdrettsnæringa har ført til at oppdretterne i Nord-Norge har kommet spesielt ugunstig ut.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at en fortsatt kan opprettholde ei livskraftig oppdrettsnæring i Nord-Norge?"


Les hele debatten