Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 15.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "I ulike avisoppslag blir det avdekket forskjellige former for omgåelse av lov og regelverk i forbindelse med salg og eksport av oppdrettslaks.

Hvilke reaksjonsformer og tiltak vil departementet sette inn mot oppdrettere, laksekjøpere eller lakseeksportører som ikke følger påbud, lov eller regelverk?"


Les hele debatten