Spørretimespørsmål fra Jan Elvheim (A) til miljøvernministeren

Datert: 14.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "Både aviser, TV og radio har i de siste uker fokusert på et "problem" som Odd Fjerstad i Nord-Trøndelag har. Hans problem er at han er poliorammet og ønsker seg ut i naturen, men hans søknad om å få benytte sin motoriserte rullestol i naturområdet er avslått.

Ser statsråden at man i denne type saker bør sette funksjonshemmedes livskvalitet foran strengeste lovtolkning, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for Odd Fjerstad og andre rullestolbrukere?"


Les hele debatten