Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 25.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Televerkets åpne linjer og teletorgets kontakttelefoner er populære tilbud. Samtidig er det åpenbart at ved noen av disse tilbudene foregår det en del tvilsomme virksomheter hvor også unger har vært involvert.

Mener Samferdselsdepartementet at det er tilstrekkelig kontroll med disse tilbudene, og hvis ikke, hva kan da gjøres for å få dem inn i mer forsvarlige former?"


Les hele debatten