Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 01.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Hans Petter Hauge eier en kjøreskole i Haugesund med filial i Ølen. Det er et stort behov for kjøreskole i Ølen. Han ønsker selv å være daglig leder for kjøreskolen. Det får han ikke lov til fordi han ikke har gjennom- gått særskilt skolelederkurs ved Statens trafikklærerskole. Hauge oppfyller kravet for å få plass på kurset, men kurset har så få plasser at Hauge tidligst kan få plass i 1993.

Hva vil statsråden gjøre for å løse problemet?"


Les hele debatten