Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til sosialministeren

Datert: 11.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Sosialdepartementets politiske ledelse reagerer ifølge Aftenposten 11. november 1991 fordi Statens ernæringsråd etterlyser den lenge bebudede ernæringsmeldingen. Sosialdepartementets reaksjon synes å tilkjennegi et ønske om politisk kontroll med rådets virksomhet, noe som kan svekke rådets troverdighet.

Vil sosialministeren sikre Statens ernæringsråd full faglig ytrings- frihet?"


Les hele debatten