Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til sosialministeren

Datert: 31.10.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Hva vil sosialministeren gjøre for at psykisk utviklingshemmede får behandlet spørsmålet om etableringstilskudd til egen bolig individuelt, slik som andre får etter lov om sosial omsorg, eller er det slik å forstå at lov om sosial omsorg for denne gruppen kan tilsidesettes av kommuner som lager generelle regler der eventuelle oppsparte midler automatisk kan tas fra de psykisk utviklingshemmede?"


Les hele debatten