Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 13.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "I forbindelse med omorganiseringen av Sosialdepartementet og Helse- direktoratet i 1983, ga daværende opposisjonsleder Gro Harlem Brundtland uttrykk for at saken burde vært forelagt Stortinget som egen sak.

Vil sosialministeren gi Stortinget anledning til særskilt å drøfte de prinsipielle sider av saken dersom departementet følger Nordbom-utvalgets forslag eller fremlegger forslag med lignende konsekvenser?"


Les hele debatten