Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 13.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Etter dagens regelverk er det slik at av to pasienter med samme bereg- ningsgrunnlag vil den i somatisk sykehjem sitte igjen med et betydelig større beløp i lommepenger enn den i psykiatrisk sykehjem. Grunnen er at de som er pasienter i somatiske sykehjem har et fribeløp på 6 000 kroner. Dette virker urettferdig.

Vil sosialministeren ta et initiativ for å fjerne denne forskjells- behandlingen?"


Les hele debatten