Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 14.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "I dag er det slik at lipidpasienter må bruke mye tid og ressurser på å oppsøke lege, trygdekontor og apotek, fordi trygdekontoret skal forhånds- godkjenne bruk av kolesterolsenkende midler. Dette kunne unngås ved at disse legemidler ble omfattet av legemiddelforeskriftenes § 9. Søknad om dette ligger hos Rikstrygdeverket.

Vil statsråden bidra til at søknaden imøtekommes så raskt som mulig?"


Les hele debatten