Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 15.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ei ung kvinne med cerebral parese tok eksamen som hjelpepleiar i 1989. På grunn av sitt handikap, kunne ho ikkje gjennomføre praksis etter vanlege reglar. Unntaksreglane vart oppheva medan ho gjekk på skule. Liv Karin Valderhaug vart nekta godkjenning som hjelpepleiar etter to års utdaning.

Er dette i tråd med statsråden sitt syn på habilitering og rehabilitering?"


Les hele debatten