Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 15.11.1991
Besvart: 20.11.1991 av barne- og familieminister Grete Berget

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Einar Olsen, også kjent som El Jukan, ble i sin ungdom tvangsplassert på Emma Hjorths Hjem, til tross for at myndighetene visste at han ikke var åndssvak. Han har nå tapt sin sak mot staten om erstatning fordi saken var foreldet.

Hva kan sosialministeren ut fra humanitære verdier gjøre for at Einar Olsen kan få billighetsertatning og støtte til å gjøre ferdig sin utdanning?"


Les hele debatten