Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til utenriksministeren

Datert: 22.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Norge støtter sanksjonene som EF vil iverksette mot "Yugoslavia". Sanksjonsvedtakene forutsetter kompensasjonsordninger for republikker som har deltatt positivt i fredsforhandlingene.

Hvordan vil utenriksministeren sørge for at Slovenia kompenseres fra norsk side, vedrørende bortfall av GSP-behandling og bortfall av økonomisk, teknisk og industrielt samarbeid?"


Les hele debatten