Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til utenriksministeren

Datert: 25.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "I januar 1988 ble det lagt fram en utredning om de praktiske samarbeidsspørsmål i de tosidige relasjoner i grenseområdene mellom Norge og Finland.

I hvilken utstrekning er forslagene til samarbeidstiltak fulgt opp, og på hvilke områder har Utenriksdepartementet eventuelt planer om forsterket samarbeid i tiden framover?"


Les hele debatten