Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til landbruksministeren

Datert: 22.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "Jeg er kjent med at Stormøllen A/S ga konsulentfirmaet IKO/Gemini i oppdrag å vurdere inntjeningen i selskapet. Konklusjonene er at Hæggernes Mølle, forfabrikken på nedre Ila, samt lagrene i Trøndelag, avvikles.

Hvordan ser statsråden på mulighetene for å opprettholde aktiviteten og sysselsettingen i Stormøllen A/S?"


Les hele debatten