Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 21.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Rundskriv G-38/88 og G-89/91 fra departementet initierer relativt store endringer vedrørende lensmannsetatens trafikkstillinger, blant annet om beordringstidens lengde og om hvem som har ansvaret for oppsettet av tjenestelister.

Mener statsråden at disse endringer er i tråd med Stortingets vedtak av 10. mars 1987, og kan slike endringer gjøres uten forhåndsdrøftelser med de involverte parter?"


Les hele debatten