Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 21.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Mange forhold indikerer at blåkveitebestanden er truet, og i det intense trålfisket som pågår nord for 73 grader, har Kystvakta konstatert stor innblanding av små blåkveite.

Har fiskeriministeren vurdert saken ut fra bestandsanalyser, og vil statsråden eventuelt gripe inn med ytterligere reguleringstiltak for å sikre blåkveitebestanden?"


Les hele debatten