Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Datert: 22.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I forbindelse med OL på Lillehammer har utbyggingen av vegnettet og tilbringertjenesten for øvrig blitt tillagt stor vekt. Trafikksikkerhets- arbeidet er tilsynelatende uteglemt.

Kan statsråden opplyse om hvilken instans som er tillagt ansvaret for dette arbeidet, og hva er gjort for å ivareta dette?"


Les hele debatten