Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til sosialministeren

Datert: 15.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Det er bevilget 200 mill. kroner for 1991 til økt sysselsetting i kommunal omsorgstjeneste for eldre og funksjonshemmede. Flere kommuner har uttrykt usikkerhet for finansiering av disse stillingene etter 1993, og er tilbakeholdne inntil myndighetene har gitt retningslinjer for den videre finansiering.

Hva vil departementet gjøre videre i denne saken?"


Les hele debatten