Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til sosialministeren

Datert: 18.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Kan nå ønsket om egen bolig for HVPU-klienter komme i konflikt med kravet om sikkerhet, og hva har sosialministeren iverksatt av tiltak for å forhindre dødsfall og andre alvorlige ulykker, som direkte årsak til manglende tilsyn, på bakgrunn av meldingen fra Tromsø, i Dagbladet 17. november 1991?"


Les hele debatten