Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 07.11.1991
Besvart: 27.11.1991 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Det har den siste tida vært fokusert sterkt i media på barn og skils- misser med utgangspunkt i Simon Flem Devolds bok med tittelen: "Hvor skal vi gjøre av meg?"

Har Barne- og familiedepartementet noen samlet politikk for å møte den store utfordringen i forhold til barn og skilsmisse?"


Les hele debatten