Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til utenriksministeren

Datert: 29.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Har Utenriksdepartementet etablert noen fast praksis for dekking av husleie eller andre ekstrautgifter for norske borgere som innehar ledende stillinger i FN, FNs underorganisasjoner eller andre internasjonale organisasjoner?"


Les hele debatten