Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til olje- og energiministeren

Datert: 27.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Jeg viser til finansministerens klare lovnad om trinn II i Glomfjord-utbyggingen på møte i Glomfjord 20. august 1991. Det er i lokalsamfunnet sådd tvil om at lovnaden fortsatt står ved lag.

Kan statsråden avklare den usikkerhet som har oppstått?"


Les hele debatten