Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til kommunalministeren

Datert: 25.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Betongindustrien nærmer seg en overkapasitet på 100%. Likevel bevilges det penger fra Distriktenes Utbyggingsfond til å starte nye fabrikker.

Finner statsråden det riktig at det bevilges statlige midler til oppstarting av foretak som skal produsere akkurat det samme som andre bedrifter i distriktet allerede gjør, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg for å rette på disse graverende forhold?"


Les hele debatten