Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Dersom salgbare melkekvoter blir innført, hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å unngå at private banker får anledning til å selge bondens melkekvote for å innfri utestående krav?"


Les hele debatten