Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Mye tyder på at det foregår en utbredt og profesjonell menneske- smugling til Norge, spesielt over E6 ved Svinesund. Selv om grensepoliti- kamrene i Østfold har fått økte bevilgninger som et ledd i en mer effektiv og styrket grensekontroll, er det skapt et inntrykk av at kyniske spekulanter i stigende grad engasjerer seg i virksomheten.

Hva vil statsråden foreta seg for å rette på forholdene?"


Les hele debatten