Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 26.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Forskerne innrømmer nu å ha gitt anbefalinger om for lave torske- kvoter for 1990 og 1991, og de unnlater derfor å gi anbefaling for 1992.

Hvorfor fastsetter Regjeringen deretter en torskekvote for 1992 som synes å ville ligge betydelig lavere enn hva forskernes data skulle tilsi?"


Les hele debatten