Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vil fiskeriministeren avsette tilstrekkelig kvantum av den totale torskekvote som bifangstkvote slik at flerbestandsfiskere, som eksempelvis reketrålere, kan livnære seg uten å være henvist til rekefiske alene?"


Les hele debatten