Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Det er av stor viktighet for fiskernes planlegging av neste års drift at reguleringene og kvotene for 1992 blir fastsatt i god tid før årsskiftet. De senere årenes erfaring tilsier at dette bør være klart tidlig i desember slik at de bedre kan forberede vintersesongen og resten av årets fiske.

Vil statsråden se til at reguleringene og kvotene er klare tidlig i desember?"


Les hele debatten