Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til næringsministeren

Datert: 28.11.1991
Besvart: 04.12.1991 av næringsminister Ole Knapp

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Swedoor i Telemark ønskes nedlagt av de svenske eierne selv om det finnes en norsk kjøper. Til tross for store beløp i subsidier fra stat og kommune forlanges en pris for maskiner og produksjonsutstyr som anslås å være det dobbelte av reell markedspris. Dette antas å være i konflikt med konsesjonsbetingelsene.

Hva kan statsråden bidra med for om mulig å sikre 120 arbeidsplasser ved bedriften?"


Les hele debatten